Union of International Democrats

Avrupa seçimleri 6-9 Haziran 2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye

10. Avrupa Parlamentosu seçimleri ve aynı anda gerçekleşen yerel seçimlerin süreci

9 Haziran 2024’te 10. Avrupa Parlamentosu seçimleri ile aynı anda yedi eyalette yerel seçimler yapılacak: Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen ve Sachsen-Anhalt. Avrupa Parlamentosu seçimleri için yaklaşık 90.000 seçim bölgesi kuruldu, bunlar arasında sandık seçim bölgeleri ve posta yoluyla oy kullanılan bölgeler de bulunmaktadır. Seçimlerin yürütülmesi, eyaletlerde 16 eyalet seçim kurulu başkanı tarafından sağlanacaktır. Almanya’da oy verme işlemi saat 18:00’de sona erecek. Seçim günü sandık görevlileri 25 Euro, sandık başkanları ise 35 Euro harcırah alacaklar. Bazı belediyelerde ise ikramiye, federal hükümet tarafından karşılanan miktarın üzerine çıkartılmaktadır. Seçim gününde yaklaşık 675.000 gönüllü sandık görevlisi, seçim merkezlerinde ve posta yoluyla oy verme işlemlerinde görev yapacaktır.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kim oy kullanır?

 • 27 AB üyesi ülkenin tamamı Avrupa Parlamentosu için milletvekillerini seçer.
 • Almanya’da 35 parti ve diğer siyasi birlikler Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıyor.
 • Almanya’daki seçmenlerin %51,3’ü kadın.
 • Almanya, Avrupa Parlamentosu’na 96 milletvekili gönderiyor.
 • Yerel düzeyde 418 il, şehir ve bölge seçim kurulu başkanı Avrupa Parlamentosu seçimlerini organize ediyor.
 • Toplamda 2024 yılında Avrupa Parlamentosu için 720 milletvekili seçilecek.
 • Almanya’da 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 1.413 aday yarışacak.

Avrupa Parlamentosu seçimleri hakkında arka plan bilgileri

 • Avrupa Parlamentosu için ilk doğrudan seçim 1979 yılında yapıldı.
 • Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaklaşık 60,9 milyon Alman oy kullanma hakkına sahip.
 • Almanya’da yaşayan yaklaşık 4,1 milyon diğer AB üyesi ülke vatandaşı da burada oy kullanma hakkına sahip.
 • Almanya’da yaklaşık 5,1 milyon ilk kez oy kullanacak seçmen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek.
 • Almanya’daki seçmenlerin %28,7’si 64 yaşın üzerinde.
 • Tüm AB üyesi ülkelerde yaklaşık 350 milyon insan 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip.
 • Avrupa Birliği’nin toplam nüfusu 448 milyon kişidir.

Almanya'da nasıl oy kullanabilirim?

Almanya’da Avrupa seçimleri 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. En az 16 yaşında olan ve ikamet ettikleri yerin seçmen kütüğüne kayıtlı olan Alman vatandaşları ve Avrupa Birliği vatandaşları oylarını kullanabilirler. Posta yoluyla ya da yurt dışından oy kullanmak da mümkündür.

Seçim ne zaman?

Almanya’da seçim günü 9 Haziran 2024’tür.

Kaç milletvekili seçiliyor?

Bu seçimde Almanya’da, 2019 Avrupa seçimlerinde olduğu gibi 96 AP milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri nasıl seçilir?

AB seçim yasası, bir partinin göndereceği AP üyesi sayısının alınan oy sayısına bağlı olduğu nispi temsil sistemini öngörmektedir. Almanya’da seçimler, tek tek federal eyaletler için ya da tüm federal eyaletler için ortak bir liste olarak hazırlanabilen liste adaylıkları temelinde nispi temsile göre yapılır. Adayların sırasının seçmenler tarafından değiştirilememesi için kapalı listeler kullanılır.

Kimler oy kullanma hakkına sahiptir?

Almanya’da oy kullanma hakkına sahip kişiler şunlardır:

 • 16 yaşını doldurmuş olmak (seçim gününde oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak),
 • Alman veya başka bir AB vatandaşlığına sahip olmak,
 • Almanya’da ikamet etmeleri ve en az üç aydır AB’de bulunmaları,
  Seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar (Birlik vatandaşları için).

Oyumu nerede kullanabilirim?

 • Almanya’daki Alman veya AB vatandaşları: Oy kullanma hakkına sahip olanlar, seçim bildiriminde belirtilen sandıkta oy kullanmak zorundadır. Alternatif olarak, posta yoluyla veya ilçe veya bağımsız ildeki başka bir sandıkta oy kullanmak için oy pusulasına başvurabilirsiniz.
 • Yurt dışındaki Almanlar: Yurt dışında yaşayan ve Almanya’da kayıtlı olmayan Almanlar, posta yolu ile seçmen kütüğüne kaydedilebilir ve Avrupa seçimlerine katılabilirler.

Oy verme merkezinde hangi belgelere ihtiyacım var?

Seçmenler oy verme kartlarını ve nüfus cüzdanı veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında getirmelidir. Oy verme kartının unutulması halinde kimlik belgesi ibraz edilmelidir.

Engelli kişiler için ne tür destekler mevcuttur?

Engelsiz oy kullanma, engelli bireylerin oy kullanma haklarını kendi belirledikleri şekilde kullanmalarını sağlar. Oy verme kartında oy verme merkezinin engelsiz olup olmadığı belirtilir. Değilse, uygun bir oy verme merkezi için yeni bir oy verme kartı talep edilebilir. Uygun seçmenlere bir yardımcı eşlik edebilir. Kör ve görme engelli kişiler oy pusulası şablonlarını kullanarak oy kullanabilirler. Posta yoluyla oy kullanmak da mümkündür.

Posta yoluyla da oy kullanabilir miyim?

Evet, posta yoluyla oy kullanmak mümkündür. Bunun için ana ikamet yerinizin bulunduğu belediyeden bir oy kullanma kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Postayla oy kullanma belgeleri de oy kullanma kartıyla birlikte gönderilecektir. Oy kullanma kartı için en geç seçim gününden önceki Cuma günü saat 18:00’e kadar başvurulabilir. Ani hastalık gibi istisnai durumlarda, seçim kartı için seçim günü saat 15.00’e kadar da başvurulabilir.

Posta yoluyla oy kullanma başvurusu: Ne zaman, nerede ve nasıl?

Posta yoluyla oy kullanmak için başvuru: zaman, yer ve prosedür Posta yoluyla oy kullanmak isteyen uygun seçmenler, oy kullanma kartı ve posta yoluyla oy kullanma belgeleri için başvurularını mümkün olduğunca erken bir zamanda ana ikamet yerlerinin belediye idaresine yapmalıdır. Seçmen bildiriminizi alana kadar beklemenize gerek yoktur.

 • Başvuru prosedürü:
 • Yazılı olarak (gayri resmi), örneğin e-posta yoluyla veya şahsen.
 • Başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir: Soyadı, adı, doğum tarihi ve ev adresi.
 • Telefonla başvuru yapılmasına izin verilmemektedir.

Engelli kişiler için destek: Engelli seçmenler başvuru yaparken başka bir kişiden yardım alabilirler.

Başvuru için son tarihler:

 • Devamsız oy pusulaları için seçimden önceki Cuma günü saat 18:00’e kadar başvurulabilir.
 • Ani hastalık gibi acil durumlarda, seçim günü saat 15.00’e kadar başvuruda bulunmak mümkündür.

Posta ile oy kullanma belgelerinin toplanması ve teslimi: Posta ile oy kullanma belgeleri ancak adaylıklar onaylandıktan ve oy pusulaları basıldıktan sonra verilecektir. Şahsen alınan belgeler doğrudan belediye idaresinde kullanılabilir.

Posta ile oylama için gerekli belgeler

Posta seçmenlerinin hangi belgelere ihtiyacı vardır?

 • Yerel yönetimdeki sorumlu kişi tarafından imzalanmış ve resmi mühür taşıyan bir oy pusulası. Oy pusulası otomatik olarak düzenleniyorsa, imza eksik olabilir ve sorumlu kişinin adı üzerine basılmış olabilir.
 • Resmi bir oy pusulası.
 • Resmi bir oy pusulası zarfı (beyaz).
 • Üzerinde postanenin açık adresi bulunan resmi bir oy pusulası zarfı (kırmızı).
 • Posta yoluyla oy kullanma hakkında önemli talimatlar ve açıklayıcı resimler içeren ayrıntılı bir bilgi formu.

Güvenli oy kullanma hakkında notlar: Broşürdeki talimatlara uyarsanız, posta yoluyla göndereceğiniz oy pusulasının reddedilmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Posta ile oylama nasıl çalışır?

Posta yoluyla oy kullanma adımları:

 1. Oy pusulasını şahsen doldurun. Avrupa seçimlerinde: Avrupa Parlamentosu’ndaki partiler için bir oy.
 2. Oy pusulasını oy pusulası zarfına yerleştirin ve mühürleyin.
 3. Oy pusulasının üzerindeki “Posta ile oy kullanma yemini yerine geçen beyannameyi” imzalayın ve tarih atın.
 4. Oy pusulasını ve oy pusulası zarfını kırmızı oy pusulası zarfına yerleştirin.
 5. Oy pusulası zarfını mühürleyin ve damgasız (Almanya içinde) veya damgalı (Almanya dışında) olarak gönderin veya doğrudan elden teslim edin.

Posta yoluyla oy kullanma hakkında bilgi broşürü: Bu broşür ayrıntılı talimatlar içerir ve posta ile oy kullanma belgeleri ile birlikte gönderilir.

Seçim mektuplarının gönderilmesi için son tarihler

Posta oy pusulalarının zamanında gönderilmesi: Posta oy pusulası, posta oy pusulası belgelerinin teslim alınmasından sonra mümkün olan en kısa sürede gönderilmeli veya doğrudan belirtilen ofise teslim edilmelidir. En geç seçim Pazar günü saat 18:00’e kadar sorumlu ofis tarafından teslim alınmalıdır.

Posta gönderme önerileri:

 • Almanya’da: seçimden en geç üç iş günü önce.
 • Yurtdışında: Gerekirse hava postasıyla ve hava postası etiketiyle (öncelikli).

Seçim mektuplarının reddedilme nedenleri

Seçim mektupları ne zaman reddedilir?

 • Oy pusulası zamanında teslim alınmamıştır.
 • Geçerli oy pusulası yok veya hiç yok.
  Oy pusulası zarfı yoktur.
 • Oy pusulası zarfı veya oy pusulası zarfı mühürlenmemiştir.
 • Oy pusulası zarfı birden fazla oy pusulası zarfı içeriyor, ancak aynı sayıda geçerli oy pusulası içermiyor.
 • “Yemin yerine geçen beyanname” imzalanmamıştır.
 • Resmi bir oy pusulası zarfı kullanılmamıştır.
Twitter

🇹🇷 Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik eder, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.

🇩🇪 Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Opferfest.

🇬🇧 We wish you and your family a happy and blessed

🇹🇷 Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

🇩🇪 Ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Opferfest.

🇬🇧 I wish you and your family a happy and blessed Eid

🇹🇷 13 Haziran 2001 tarihinde, Almanya'nın Nürnberg şehrinde işlettiği terzi dükkanında, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru'yu saygı ve rahmetle anıyoruz.

🇩🇪 Wir erinnern uns mit Respekt und Mitgefühl an Abdurrahim Özüdoğru,

Etkinlikler

Misyonumuz

2004 yılında Köln’de UETD – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği adıyla kurulan ve dünyanın dört bir yanından gelen talepleri karşılamak amacıyla 20 Mayıs 2018 tarihinde Bosna Hersek’te yapılan 6. Olağan Genel Kurulu ile adını UID – Uluslararası Demokratlar Birliği olarak değiştirerek dünya çapında bir organizasyona dönüşmüştür. UID, Türkler ve dünyanın dört bir yanındaki kardeş topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve daha yakın ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar kuracaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, farklı uluslardan, kültürlerden veya dinlerden insanların sosyal hayatın her alanına katılan ve toplumu şekillendiren eşit bireyler olmalarıdır.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için UID, dünyanın dört bir yanındaki Türk ve kardeş toplulukların gelişimine kendini adamıştır.
Onların yaşadıkları ülkenin toplumuyla bütünleşmelerini destekliyoruz. Çeşitliliğe saygı ve karşılıklı anlayış, kurumsal uygulamalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle UID, temsil ettiği grubun ihtiyaçlarına ve haklarına saygı duyan, önyargıları azaltan ve toplumda barış için dünya çapında çeşitli kurumlarla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir. UID, Türkiye ile faaliyet gösterdiği ülkeler arasında bir köprü görevi görmekte ve ülkeler arasındaki ilişkilere değer katmaktadır.

Cookie Consent with Real Cookie Banner