“Irkçılık ve zenofobiye karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz.”

“Irkçılık ve zenofobiye karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz.”

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Toplumsal huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaygı verici biçimde artmaktadır.” diyen Sırakaya konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Müslümanlara yönelik temelsiz korku ve nefret içeren bir dünya görüşüne dayanan İslamofobi de maalesef Avrupa çapında giderek büyüyen bir trend hâline gelmektedir. İnsan haklarını ve onurunu hiçe sayan ırkçılık ve ayrımcılık demokratik, açık ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir toplum içinde var olma şansı bulamaz. Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya’da yapılan Eyalet Parlamentosu Seçimleri maalesef karamsar bir tablo ortaya koydu. Irkçı ve sağ popülist partilerin rağbet görmesi insanlığın ortak değeri; demokrasi ve hukuk devleti için tehlike ikazlarının çaldığının belirgin bir emaresidir. Bu nedenle sağ popülizmin tehlikelerine vurgu yapılması noktasında siyasetten medyaya, bürokrasiden sivil topluma kadar her bir mekanizmaya önemli görevler düşmektedir.

UETD olarak ırkçılık, zenofobi ve İslamofobiye karşı daima pro-aktif çalışmalar yapacak, farklılıkların kendi kimlikleriyle özgürce bir arada yaşadığı bir gelecek tasavvuru için siyasi karar alıcılar, partiler ve sivil inisiyatifler ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz.”

GB_Irkcilik

Bizi takip edin

Cookie Consent with Real Cookie Banner