Kamuoyunun bilgisine!

 

UetBasinaciklamasi

Sosyal Medya’da teşkilatımıza karşı planlı ve organizeli bir yıpratma çalışması ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Kurulduğu günden bugüne Avrupalı Türklerin siyasi ve sosyal temsil bakımından güçlü sesi olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve onun yöneticileri, sanal ortamda açık kimliklerini gizleyen korkaklarca iftira ve ahlaksızca saldırılara maruz kalmaktadırlar.

Aslında fikir, yapı ve amaç bakımından belli olan bu odakların hedefi, UETD nezdinde; milletimizin Avrupadaki sosyo-siyasal menfaatlerine darbe vurmak, önceden olduğu gibi sindirilmiş bir toplum oluşturmaktır. Yarım asırlık göç tarihimizde Türk Toplumu hiç olmadığı kadar her türlü sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve onun hükümetinden de büyük destek görmüşler, birlik ve beraberlik örneği sergilemişlerdir. Teşkilatımızın son zamanlarda insanımıza açtığı yeni ufuklar, verdiği öz güven ve elde edilen kazanımlar bir takım şer odaklarını rahatsız etmiş ve UETD bu odakların hedefi haline gelmiştir. Bu odaklar, fecaat ve iftiralarını uluslararası veya ulusal medya aracılığı ile yapabildikleri gibi; sosyal medyayı da kullanmaktadırlar.

Özellikle Gn. Bşk. Sayın Süleyman Çelik başkanlığındaki UETD Yönetiminin son 1,5 yılda gösterdiği atılım, hızla teşkilatlanma, avrupanın en ücra köşesinde dahi var olma çalışması, Türkiyede çevrilmek istenen entrikalar için Avrupadaki insanımızı dik ve dinamik tutma, ülkemizin ali menfaatleri ve istikrarı tarafında geniş toplum kitlelerini yönlendirmek sureti ile saf tutma, uluslararası şer odaklarının ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya üzerindeki emellerini deşifre edip, bölge halklarının iradelerini Avrupada haykırma, Türkiye ve onun hükümeti aleyhine yürütülmek istenen propagandaları anında ters yüz etme vb. çalışmalar ve faaliyetler bu odakların hayallerini yıkmıştır.

Bu duruş, Aziz Milletimiz tarafından büyük takdir toplamış ve vatandaşlarımız bunu bir çok defa yüzlerce, binlerce ve hatta onbinlerce kişi olarak bir araya gelmek sureti ile göstermişlerdir. Teşkilatımız ile Avrupadaki insanımızın artan bağlılıkları bir takım çevreleri endişeye düşürmüş ve tedbir almaya zorlamıştır.

Sindirilmiş toplumumuzdan kendilerine siyasi rant elde eden bu çevreler, Avrupalı Türklere sunduğu katkıdan, verdiği destekten ve sağladığı özgüvenden dolayı TBMM İstanbul Milletvekili Sayın Metin Külünk’ten de rahatsız olmuşlar, onu da bu nedenle operasyona dahil etmişlerdir.

Çünkü Sayın Külünk ve UETD, Avrupalı Türklerin yıllardır özlemini duyduğu birlik ve beraberlik duygusunun canlanmasına, gurbetteki vatandaşlarımızın anavatanlarının her daim yanlarında olduğu bilincinin yerleşmesine vesile olmuştur. Yarım asır sonra bir milletvekili, Türk hükümetinin her tür kurumu ile destek ve gücünün dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğu inanç ve güvenini vermiştir. Sayın Külünk, iki yıldır yaptığı çalışmalarla adeta avrupada gitmediği şehir, insanımızın başlıca sorunlarını öğrenmek ve yaptıkları çalışmaları desteklemek, onlara teşekkür etmek adına başta STK’lar olmak üzere, cezaevleri, hastahaneler, dost ve akraba STK’ları görüşmeleri vb. gibi protokol ve mesai mefhumu tanımayan çalışma prensibi ile  Avrupalı insanımızın hep en yakınında olmuştur. Kendisine iletilen hiçbir sorunu, açılan telefonu, yazılan mesajı kesinlikle cevapsız bırakmamıştır. Onbinlerce insanımızda özel cep telefonun olması da insanımızın sorunlarına olan ilgisi ve çözme iradesinin bir sonucudur.

Teşkilatımızda görev yapmanın temel ilke ve prensipleri herkes ve kesim tarafından bilinmektedir. Toplumumuzun ahlaki değerlerine sadakat ve bağlılık hususu vizyon ve misyonumuz gereği olarak tartışma konusu dahi yapılamaz. Eğer bir kişi itibarsızlaştırılmak istenirse en hassas olduğu noktadan vurulmaya çalışılır. UETD de aynı usulle yıpratılmak istenmektedir.

Toplumumuzun ortak menfaaatleri adına UETD’yi, yöneticileri nezdinde itibarsızlaştırmak, vatandaşlarımızca artan güveni yıpratmak ve Teşkilatımızın bir ümit hale dönüşmesini engellemek için basit ve bayağı metodlar kullanarak; ‘çamur at, tutmazsa izi kalır’ prensibince bir takım yalan ve iftiralarla operasyon yapılmak istenmektedir.  Bu ve buna benzer entrikalar, sadece Almanya’da değil, dünyanın her tarafında uygulanan basit ve adi yıpratma metodları olduğu da herkesin malumudur.

Kalpleri karanlığa gömülmüş, gözleri görmeyen bu ihanet çetelerine tek tavsiyemiz, Hz. Yunus’un şu sözü olacaktır..

”Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönüI yapamassan, yıkıp viran eyIeme”

Bu duygu ve düşünceler ile Büyük UETD Ailesinin, bu operasyonlar nedeni ile adları istismar edilen herbir ferdine kefil olarak sahip çıktığımızı ve onların yanında olduğumuzu deklare ediyor,  Aziz Milletimize hizmet yolunda çekilen sıkıntıların, dertlerimizin dermanı olduğu bilinci ile tüm insanımızı sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.

 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği

(UETD)

Bizi takip edin

Cookie Consent with Real Cookie Banner