UETD’den 17 Aralıkla ilgili Açıklama

UETD’den 17 Aralıkla ilgili Açıklama

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği,  Köln’de Türkiye’deki gelişmeler
ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
UETD Genel Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İstanbul milletvekili ve AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı(Dış İlişkilerden sorumlu) Metin Külünk, AK Parti Eskişehir
milletvekili Salih Koca, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ile tüm şube başkan ve
UETD MYK üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında Türkiye’deki gelişmeler
değerlendirildi ve Avrupa’daki Türklerin bu gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi
kararlaştırıldi. Basin Toplantisi Metni :
(Resimler için TIKLAYINIZ)
UETD’ den Kamuoyuna Açık Duyuru
Köln, 01.01.2014
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 17 Aralık 2013 tarihinde birbiriyle bağlantısız üç ayrı
operasyonu (Fatih Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kara para aklama)
içeren bir soruşturma başlatmış aralarında 3 bakan oğlunun da bulunduğu 92 kişiyi
göz altına alınmıştır. 25 Aralık tarihinde de benzer suçlamalarla daha geniş kapsamlı
bir soruşturma işleme konulmak istenmiş ve kamuoyunda da büyük yankılar
uyandıran operasyonlar yapılmak istenmiştir. Bugün itibariyle 92 kişiden 24’ü
tutuklanmış, 68 kişi ise serbest bırakılmıştır.
17 Aralık operasyonunun yapıldığı andan itibaren, hukukun sınırları dışına çıkıldığını
ve siyasi bir operasyona dönüştürüldüğünü görüyoruz. Hakikati araştırma ve bir suç
işlenmişse yargılama sürecini başlatmak yerine başta gizlilik ilkesi olmak üzere tüm
hukuki kurallar çiğnendiğini ve kamuoyunda bir algı operasyonu yapıldığına
inanıyoruz. Operasyon çerçevesinde, ilkin hükümet üyelerinin ve hükümetin, adeta
düğmeye basılırcasına, özel bir itibarsızlaştırma kampanyasına maruz bırakılması
bunun bir göstergesidir.
Aynı tutumun, 25 Aralık’ta gerçekleştirilmek istenen operasyonda daha şiddetli bir
şekilde sergilenmesi, ve İstanbul Başsavcısının ve hukuk çevrelerinin uyarı ve
çağrılarına rağmen, bir gruba ait medya kanalları üzerinden yürütülen
itibarsızlaştırma kampanyasının genişletilmesi bu kaygımızı artırmıştır. Çünkü gizlilik
kaydı bulunan belgelerin belli araçlarla sızdırılmasından tutun, hukuk tarihimizde
görülmedik bir şekilde İstanbul Adalet Sarayı önünde korsan bildiri okumaya kadar
farklı skandallara imza atılmıştır. Bu çerçevede dosyanın hukuk usüllerine uygun bir
biçimde takibi ve siyasi operasyondan çıkartılarak, adalete olan güveni koruma
amacına yönelik atılan adımları da olumlu bir gelişme ve demokratik bir hamle olarak
görüyoruz.
HEAD OFFICE – Concordiaplatz 1 – D-51143 Köln – Tel +49 (0) 2203 101 980 – Fax +49 (0) 2203 101 98 99
www.uetd.org – uetd@uetd.org Vereinsregister VR 14619
Bizler UETD olarak samimi ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde soruşturmadan
ziyade, hukuk eliyle siyasetin linç edilmek istendiği bir süreç yaşandığına inanıyoruz.
İtirazımız, soruşturmalara değil, soruşturmaların yöntem, araç ve amaçları olarak öne
çıkan unsurlarınadır. Yöntem ve araç olarak hukukun dışına çıkıldığını, amaç olarak
da sivil siyasetin ve hükümetin hedeflendiğini üzülerek görüyoruz.
Hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda yolsuzlukların hoş görülmeyeceğine ve hükümetin de
buna asla izin vermeyeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar bu konuda devam eden
hassasiyetin güçleneceğine inanıyoruz. Bununla beraber, soruşturmaları ve
operasyon girişimlerini, hukuki kriterlerden uzak, siyasete yön verme, meydan okuma
ve itibarsızlaştırma operasyonu olarak görüyoruz.
Soruşturmalar, adeta profesyonel bir PR çalışması yapar gibi lansmanı yapılan
soruşturmalara dönüşmüş, hukukun siyasallaştırılmasının maliyetini tüm ülkeye
yaşatmıştır ve yaşatmaktadır. Zamanlama itibariyle (Mahalli seçimlerden 3 ay,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de 8 ay gibi bir süre önce) soruşturmaların genel
olarak Türkiye’de siyaseti dizayn etme çabası olduğu, özel olarak da AK Parti ve
liderini siyaset dışı bırakma, linç etme hedefi gözettiğini müşahade ediyoruz.
Türkiye’nin maruz bırakıldığı bu sürecin, hukuki kuralların gerektiği gibi
uygulanmasından değil, tam tersine hukukun siyasi bir operasyon aracı olarak
kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Devlet içinde devlet gibi hareket eden bir kesimin, medyadaki uzantıları aracılığıyla
Türkiye’yi, sivil siyaseti ve Başbakan Erdoğan’ın liderliğini karalama kampanyalarıyla
hedef aldığı bu süreci reddediyoruz. Bu çabanın, sadece AK Parti’ye değil, sadece
hükümete değil tüm Türkiye’ye ve Türkiye’nin gelecek nesillerine zarar verdiğine
inanıyoruz.
Bu kesimlerin, bu operasyon sayesinde kardeş kanının akmasını engelleyen ve
bölgemizde istikrarı sağlayan Çözüm Sürecini zedelemeyi hedef aldığını, bölgesinde
ve küresel siyasette yükselen Türkiye’nin itibarını ve gücünü zayıflatmak istediğini ve
aktif dış politika vizyonuna darbe vurmayı amaçladığını görüyoruz. Soruşturma adı
altında bu süreci perde arkasından yazanların ve yönetenlerin iyi niyetinden şüphe
ediyoruz. Türkiye’ye ve insanımızın güçlenmesine karşı kesimlerin taşeronu olmakla
suçluyoruz.
Yapılan operasyonu, devlet içinde çöreklenmiş ve devletin sahibi olduğunu düşünen,
milletin iradesi üzerinde vesayet kurmayı amaçlayan bir kesimin özel çalışması
olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı operasyonları, hakikatı araştırmayı değil, algı
operasyonu yürütmeyi hedeflediği için kınıyoruz.
HEAD OFFICE – Concordiaplatz 1 – D-51143 Köln – Tel +49 (0) 2203 101 980 – Fax +49 (0) 2203 101 98 99
www.uetd.org – uetd@uetd.org Vereinsregister VR 14619
Bu çerçevede, Yükselen Türkiye’ye gönül vermiş ve bu çaba kimden gelirse gelsin
destek vermeyi amaçlayan, Türkiye kökenli Avrupalılar olarak, Avrupalı Türkiyeliler
olarak, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) olarak kaygılarımızı tüm Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ve tarihi Anadolu’dan geçen tüm kardeşlerimizle
paylaşıyoruz.
1) Bütün vatandaşlarına eşit derecede mesafeli, milletin tamamına hizmet eden,
hiçbir grubun, cemaatin veya karanlık odağın hakim olmadığı özgür, demokratik,
şeffaf ve hesap verebilen bir devletin inşa sürecini destekliyoruz. Türkiye’ye ve sivil
siyasete dayatılan oyunun bu şekilde bozulacağına inanıyoruz.
2) Bu çerçevede Devlet içinde devlet gibi hareket eden, hukuk kurallarına uymayan,
resmi amirleri yerine dışarıdan hiçbir resmi görevi olmadığı halde kayıtdışı bir
hiyerarşi kurarak çeteleşen unsurlarla mücadele edilmesini destekliyor ve bunu
şeffaf, hesap verebilir ve demokratik bir devletin görevi olarak görüyoruz. Maalesef
bu süreç, evveliyatında da sabıkası bol olan ‘işler bir adalet mekanizmasının
olmadığı’, yargının birileri tarafından zaptu rapt altına alındığı kanaatini pekiştirmiştir.
Adaletin tesisi ile mükellef olan yargı mensupları bir yerlerden düğmeye basılmak
suretiyle harekete geçmezler, toplumun vicdanında derin yaralar açacak, istikbaline,
istikrarına, demokrasisine, ekonomisine zarar verecek hal ve tavır içerisine girmezler.
Mülkün temeli olan Adaletin layıkıyla yerine getirilebilmesi için öncelikle Yargıda
yapılanmış olan ve bir kısım mihraklar adına hareket ettikleri günyüzüne çıkanların
tasfiyesi gerekmektedir.
3) Yolsuzluk iddiaları konusunda gereken tüm araştırmaların yapılabilmesi ve
hakiketlerin ortaya çıkması için, gerekli tüm adımları destekliyor, yolsuzluk ve rüşvete
sıfır tolerans politikasının bu krizden güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Bu süre
zarfında gizliliğin korunması ve masuniyet karinesi gibi temel hukuk kurallarını
hatırlatmayı da görev biliyoruz.
Bizler, Türkiye’den, Anadolu’dan Avrupa’nın farklı ülkelerine ve dünyanın dört bir
yanına dağılan kardeşleriniz olarak, gücümüzün ve etkimizin, güçlü Türkiye ile
arttığını biliyor ve görüyoruz. Yaşadığımız ülkelere olan katkımız da güçlü Türkiye ile
artmakta ve güçlenmektedir. Bu yüzden son 10 yılda bu konuda giderek artan ve
güçlenen çalışmaların zedelenmesi ihtimalini hem yurtdışındaki tüm kardeşlerimize
ve akraba topluluklara hem de tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ihanet olarak
görüyoruz.
Avrupalı Türkler olarak Türkiye’nin demokrasisine, istikrar ve istikbalına yönelen her
türlü saldırıya karşı ülkemize sahip çıkmak adına her daim hazır olacağımızı ve
üzerimize düşeni, layıkıyla yerine getirme azminde olacağımızı ifade etmek isteriz.
HEAD OFFICE – Concordiaplatz 1 – D-51143 Köln – Tel +49 (0) 2203 101 980 – Fax +49 (0) 2203 101 98 99
www.uetd.org – uetd@uetd.org Vereinsregister VR 14619
Güçlü Türkiye, aynı zamanda güçlü diaspora, istikrarlı Avrupa demektir. Bundan
dolayı Türkiye’nin itibarına, gücüne ve etkisine yönelmiş bu saldırıları kınıyor ve bu
operasyonlardan Türkiye’nin, sivil siyasetin ve milli iradenin güçlenerek çıkacağına
inancımızı bir kez daha belirtiyoruz.
Kamuoyuna saygı ile arzederim.
Süleyman Çelik
Genel Başkan
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)
HEAD OFFICE – Concordiaplatz 1 – D-51143 Köln – Tel +49 (0) 2203 101 980 – Fax +49 (0) 2203 101 98 99
www.uetd.org – uetd@uetd.org Vereinsregister VR 14619

Bizi takip edin

Cookie Consent with Real Cookie Banner