Disziplinarausschuss

Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir ve 3 üyesi bulunmaktadır. Her seviyedeki hakiki ve hükmi şahısların söz, fiil, ve eylemlerinin kanunlara ve dernek tüzüğüne uygunluğunu denetler. İlgililer hakkında UID üyeleri adına hüküm verir.

Kurul, disiplin cezasını gerektirecek bir olay karşısında en geç bir hafta içince toplanır ve gerekli kararları bir hafta içerisinde alır, uygular ve karar raporuna işler. Kurul kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Genel Başkan karar verir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Mehmet Alkan

Disiplin Kurulu

Tansu Kemal Acar

Disiplin Kurulu

Ramazan Aygör

Disiplin Kurulu

Nevin Toy Unkel

Disiplin Kurulu

Cookie Consent mit Real Cookie Banner