Kamuoyu Duyurusu

Son günlerde Zaman Gazetesinin Avrupa baskılarında kurumuzu karalama kampanyası çerçevesinde bir proje ile ilgili yalan habere tekrar tekrar atıfta bulunularak algı operasyonu yapılmak istenmektedir. 21 Mayıs 2014 Zaman Gazetesinde ‘Türkiye destekli AKP örgütü UETD, proje gösteremiyor’ (1 no’lu link) başlıklı haber, tamamen asılsız ve yalan haber olup, hem kurumumuzu ve hem de projelerimize destek veren kurum ve kuruluşları karalamak amaçlıdır. Kaldı ki adı geçen gazete bir gün sonraki (22.05.14) yayınında ‘hem bir gün önceki  ve hem de aynı günkü haberine tezat ‘YTB’den Proje alıp sunamayan UETD, kendi  pankartındaki Projesinin adını dahi doğru yazamadı(2 no’lu link) başlığıyla kendi kendini yalanlayan ve karalama kampanyası  ve yalan habercilik yaptığını adeta ikrar eden bir haber yaptı. Çünkü, bu haberde; bir gün önce proje gösteremiyor dediği projenin uygulamasından çekilen bir resim ve uygulamayı tenkit eden yorum yapılmaktaydı. Olmayan bir projenin hatası ve yanlışı da olamazdı. Proje ve uygulaması var ki, pankartı yanlış yazılabilsin. Bu Tezatları ve işin gerçeğini yazılı olarak paylaştığım Zaman Gazetesi AGYY Mahmut Çebi 05.06.2014’te üçüncü bir yazı daha kaleme almak zorunda kaldı. Yazı içeriği ile attığı ‘Problem haberde mi, teşvik alan UETD’de mi?’ (3 no’lu link) başlık arasında hiçbir alaka yoktu. Çünkü yazıda, başlık hariç; UETD’yi suçlayacak, zan altında bırakacak  tek bir cümle dahi bulunmamaktaydı. Buna rağmen son günlerde kurumumuz hakkında menfi algı oluşturmak için bu asılsız olayı tekrar haberlerinde paylaşmaya başlamışlardır.

 Bahse konu proje haberi ile ilgili zaman gazetesi Köln Muhabirinin 20 Ocak 2014 tarihli sorusu aynen;  2013 yılı ve öncesinde gençlik dairesi mağdurları, Türklerin koruyucu aile olması konusunda proje veya çalışmalarınız oldu mu? şeklindedir. 24 Ocak tarihinde verdiğimiz cevabta, sosyal sorumluluk gereği yaptığımız; gençlik dairelerinin çalışmalarına dikkat çeken ve Koruyucu aile olmayı teşvik eden 4 ayrı çalışmayı ve gazetelerinde yer alan haber linklerini gönderdik. Bize sorulan soru 2013 ve öncesi çalışmalarla ilgili olduğundan, verilen cevap ta 2014 yılını içermemekteydi. Ancak aradan 5 ay geçmesine rağmen 21 Mayısta yayınlanan haberde, 24 Ocakta, 2013 yılı için verilen cevabı ve sanki o gün (21 Mayısta) verilmiş gibi delil olarak göstererek  UETD proje gösteremiyor şeklinde başlık attılar. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi birgün sonra bu porjenin uygulamasında buldukları bir yazım hatasını resimli olarak yayına koymak sureti ile kendi yalan haberlerini kendileri yalanladılar.

 Proje ile ilgili kronoloji ise şu şekilde işlemiştir; UETD Berlin Bölge Başkanlığımız, 2013 yılında 20.000,- € destek talebi ile Koruyucu Aile Projesini YTB (Yurt Dışı Türkler Başkanlığı)’ye sunmuştur. Proje  2013’de onanmış, ancak ilk avans ödeme 9.398,01-€ olarak 28.01.2014 tarihinde yapılmıştır. Berlindeki  arkadaşlarımız ilk ödemeden sonra proje ile ilgili çalışamalara başlamışlar ve bütçelerine uygun çalışmaları yapıp, raporlarını da YTB’ye sunmuşlardır. Projenin devamı için YTB’nin Rapor değerlendirmesinin sonucu ve ikinci taksit ödeme beklenmektedir. Proje çalışmaları ‘ www.pflegeeltern-berlin.de/’ web sayfasından takib edilebilir.

Kendilerini, bizlere; dini bir cemaat, başkalarına; eğitim gönüllüleri olarak tanıtan bu yapı, makyevelist bir felsefe ile hedefe ulaşmak ve kurumumuzu karalamak için yalan ve iftira dahil hertürlü gayr-ı ahlaki tavır ve davranışı sergilemekten kaçınmadıkları ortadadır. Dini her türlü enstrümanı (zekat, sadaka, fitre, kurban, yardım, himmet vb.) kullandıkları halde, kendilerini dini cemaat ve teşkilatlardan uzak ve farklı gösterdikleri de herkesçe malumdur. Ayrıca zekat, sadaka, kurban ve himmet adı altında toplanan yardım paralarını, başkalarından bekledikleri şeffaflık içersinde ortaya koymadıkları da bilinen bir gerçektir. Gayr-ı müslimlere gösterdikleri merhamet (ruhama), ilgi ve alakayı, kendi toplumlarına ait kişi, kurum ve kuruluşlardan esirgemeleri de manidardır. Aynı yapının 2013 yılı sonuna kadar devlet imkanlarını son raddesine kadar kullandığı, devletin tüm kurumlarında kadrolaştıkları ve bu sayede her alanda kat be kat güçlendikleri de inkar edilemez bir gerçektir. Menfaat ve çıkar bağları koparıldıktan sonra, medya etiğine yakışmayan; şantaj, iftira ve yalan haberleri de yukarıdaki örnekte olduğu gibi ibretle izlenmektedir.

Kurumumuzla ilgili menfi algı oluşturmak ve itibarsızlaştırmak için her fırsatta yukarıdaki vb. iftiraları tekrar ettiklerinden bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Mehmet Kara

UETD Genel Başkan Yardımcısı

 

Bahsi geçen haberlerin linkleri:

1-    http://zaman-online.de/akp-nin-t%C3%BCrkiyeden-ytb-destekli-avrupa-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC-uetd-niye-proje-g%C3%B6steremiyor-149136

 

2-    http://zaman-online.de/hizmet-hareketine-iftira-atan-uetd-yetkilisi-remzi-aru-ya-alman-tvde-so%C4%9Fuk-du%C5%9F-1629-149641

 

3-   http://zaman-online.de/problem-haberde-mi-te%C5%9Fvik-alan-uetdde-mi-152952

Basinaciklamasi__

Bizi takip edin

Cookie Consent with Real Cookie Banner